Rychlá konzultace Konzultace

Zásady ochrany osobních údajů
Advokátní kancelář Mgr. ADAM ÚLOVEC

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje poskytovány a zpracovávány prostřednictvím jím provozovaných webových stránek www.akulovec.cz, www.firmazakorunu.cz, www.oddluzeniusti.cz, www.nejlevnejsi-bankrot.cz, v sídle nebo na pobočce advokátní kanceláře nebo při jiné činnosti zaměstnanců společnosti a to v rozsahu, v jakém jsou na konkrétní činnost použitelné.

Tyto zásady vymezují a upřesňují podmínky a pravidla užívání webových stránek ve vztahu ke zpracování osobních údajů a subjektu údajů a práva a povinnosti správce osobních údajů a subjektu údajů a to bez ohledu na to, zda stránky pouze navštěvujete nebo zda prostřednictvím nich poptáváte služby Advokátní kanceláře Mgr. Adama Úlovce. Upozorňujeme, že ochrana osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů i obecného nařízení je poskytována pouze fyzickým osobám nikoliv právnickým osobám.

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce a provozovatele webu
  ve smysluzákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen jako ZOOÚ) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako nařízení) a při nakládání s osobními údaji 

 

Mgr. ADAM ÚLOVEC, se sídlem Blanická 922/25, 120 00 Praha 2, IČ 00991279, e. č. ČAK 17265

Kontaktní údaje pro případ dotazů, žádostí nebo dalších náležitostí týkajících osobních údajů a zpracování:
adresa pro doručování: Blanická 922/25, 120 00 Praha 2
adresa elektronické pošty: ulovec@akulovec.cz
telefon: +420 722 666 066

 

 1. Osobní údaje

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění kontaktního formuláře, při zaslání zprávy prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonickým kontaktem. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.

Další osobní údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webových stránek, jsou informace, které získáme na základě souborů cookies, o jejichž existenci jsme Vás informovali při Vašem vstupu na webové stránky.

 • Osobní údaje získané vyplněním formulářů
  Tyto údaje jsou nutné pro zpracování Vašeho požadavku. Jsou to zejména, nikoliv však výlučně:
  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo

2.2  Osobní údaje získané na základě souborů cookies

 • IP adresa
 • typ prohlížeče, zařízení a operačního systému
 • odkud jste na webovou stránku přišli
 • doba a počet přístupu na webovou stránku
 • zda jste vyplnili formulář

 

 1. Účely využití osobních údajů

Některé osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy o právním zastoupení a jejich zpracování je nezbytné.

Na základě oprávněných zájmů můžeme získané osobní údaje využít i k obchodním a marketingovým účelům k nabízení služeb zejména prostřednictvím elektronické pošty, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů.

 1. Obchodní sdělení

V případech, kdy došlo k uskutečnění poptávky, můžeme osobní údaje využít pro zasílání obchodních sdělení na základě oprávněných zájmů až do doby, než vznesete námitku nebo vyjádříte nesouhlas s jejich zasíláním prostřednictvím odkazu, který je součástí takového obchodního sdělení. Nikdy se nestane, že bychom Vám dále zasílali obchodní sdělení i přes Váš nesouhlas.

 1. Délka uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy o právním zastoupení a zajištění nároků z ní plynoucích. V případě jejich zpracování na základě poptávky služby, budou údaje zpracovány do doby, kdy odvoláte Vás souhlas či nám dáte jiným způsobem najevo, že si již takové zpracování Vašich údajů nepřejete. Osobní údaje jsou zpracovávány osobně i automatizovaně. Prohlašujeme, že neprovádíme žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení.

 1. Příjemci osobních údajů

Pro zajištění marketingových služeb využíváme jiných subjektů. Tito dodavatelé je zpracovávají pouze v rámci našich pokynů a nesmí je využít jinak. Jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Se všemi subjekty máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

 1. Způsob zpracovávání osobních údajů a jejich ochrana

Pro zabezpečení osobních údajů jsme přijali zejména tato opatření:

 • elektronické zabezpečení
 • omezení přístupových práv
 • provádění bezpečnostních záloh
 • šifrování
 • antivirová́ ochrana

Porušení zabezpečení osobních údajů, případně únik osobních údajů jsme povinni hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislosti na míře ohrožení i klientům, jichž se únik týká. Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku osobních údajů.

 1. Informace o právech subjektu údajů v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

Subjekt údajů, v případě, že pro nás budete identifikovanou a identifikovatelnou fyzickou osobou, máte následující práva:

8.1  Právo na přístup k osobním údajům

 • potvrzení, že zpracováváme Vaše osobní údaje
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

8.2  Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které o něm zpracováváme a to v co nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od obdržení žádosti.

8.3   Právo na oznámení opravy, výmaz nebo omezení zpracování 

8.4   Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.

Námitku je možné zaslat písemně nebo e-mailem na kontaktní spojení uvedené v bodě 1 tohoto dokumentu.

8.5   Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě Vaší žádosti nás kdykoliv kontaktujte na kontaktních spojeních uvedených v odst. 1 těchto zásad.

 1. Služby společnosti Google a soubory cookies

Naše webové stránky využívají soubory cookies. Dále využíváme službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“).

Cookies jsou zpracovávány prostřednictvím služby Google Analytics, která zaznamenává chování návštěvníků webové stránky a umožňuje ho vyhodnocovat. Tím nám napomáhá zlepšovat webovou stránku, její uživatelskou prostupnost a přehlednost a pomáhá nám porozumět tomu, co Vám na stránkách chybí nebo čemu nerozumíte.

Sbíraná data o uživatelích stránky jsou anonymní. Služba nesbírá osobní a citlivé údaje. Google, Inc. může tyto informace o uživatelích poskytnout třetím osobám.

9.1  Co jsou soubory Cookies a souhlas s jejím používáním

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webové stránky, které umožňují analýzu způsobu užívání webové stránky.

Používáním webové stránky udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webové stránce společnosti Google. O používání souborů cookies jste byli informováni už při prvním vstupu na naše webové stránky.

Na všech webových stránkách provozovaných Advokátní kanceláří Mgr. Adam Úlovec používáme následující cookies:

 • Funkční cookies – ty jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti webových stránek. Jejich využití je krátkodobé a to pouze po dobu Vašeho setrvání na webových stránkách.
 • Analytické cookies - slouží pro sběr anonymních dat o návštěvnících webové stránky, k vytváření statistik o návštěvnosti.

9.2.Odmítnutí a blokování souborů cookies

Používání souborů cookies můžete odmítnout nastavením ve Vašem internetovém prohlížeči. Nepřejete-li si být součástí statistik Google Analytics, můžete využít zablokování.

Konkrétní postup pro nejběžnější typy prohlížečů najdete zde

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky. 

9.3  Využití dat společností Google

Pokud Vás zajímá, jak a k čemu využívá Google získaná data, přečtěte si více informací.

 

Tyto zásady jsou účinné od 25. 5. 2018

Kontaktujte nás

Jsme Vám k dispozici v několika okresních městech České republiky. Konzultace jsou možné také telefonicky a přes Skype.

Praha

Blanická 922/25, Praha 2

Plzeň

U borského parku 3, Plzeň

Žatec

Masarykova 3027, Žatec

Klatovy

Na chmelnici 122, Klatovy

Ústí nad Labem

Pařížská 2, Ústí nad Labem

Praha

Blanická 922/25, Praha 2

Praha

Blanická 922/25, Praha 2

Plzeň

U borského parku 3, Plzeň

Plzeň

U borského parku 3, Plzeň

Žatec

Masarykova 3027, Žatec

Žatec

Masarykova 3027, Žatec

Klatovy

Na chmelnici 122, Klatovy

Klatovy

Na chmelnici 122, Klatovy

Ústí nad Labem

Pařížská 2, Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Pařížská 2, Ústí nad Labem

Začněte ihned a domluvte si úvodní konzultaci

Informace, které nám předáváte zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

Další služby

Nejlevnější Bankrot

Rychlé oddlužení - Ústí nad Labem

Ready Made

Rychlé oddlužení - Brno